Förändring och utveckling för ledare

Vi stödjer dig när din organisation står inför stora förändringar eller din grupp behöver utvecklas i någon riktning. Vårt ledarstöd fokuserar till stor del på att hantera det "mänskliga", det vill säga hur era chefer och medarbetare tänker, känner och agerar i samspel med andra, eller när tillvaron förändras i stort.

Organisations-
utveckling
Grupp-
utveckling
Individ-
utveckling

Våra tjänster

Förändringsledning

Det är en konst att få med sig alla medarbetare åt samma håll

Värderingar

En gemensam värdegrund handlar om vilka värderingar, attityder och normer som styr företaget

Utveckling ledningsgrupper

En effektiv ledningsgrupp lägger grunden för effektiviteten i resten av företaget

Effektiva team

Ett effektivt team präglas av samsyn, samarbete, arbetsglädje och öppenhet

Konfliktlösning

Vi pratar om det som individerna i gruppen upplever

Coaching jobbet

Vi hjälper dig att hitta dina svar på vad det är du vill och hur du når dina mål

Coaching livet

Ibland behöver vi stanna upp och ställa oss frågan - lever jag det liv jag vill leva?

Coaching ledare

Det kan vara ensamt i ledarskapet och ibland finns ett behov av att kunna diskutera känsliga frågor med en extern person

Samtalsterapi

Du är varmt välkommen att stanna upp och reflektera kring dig och din nuvarande situation i livet. Tillsammans utforskar vi vem du är, vad som bidrar i ditt liv och vad du längtar efter.