Är alla med?

"Det är en konst att få med sig alla medarbetare åt samma håll. Vi hjälper dig att skapa delaktighet och engagemang."

Förändring som påverkar många medarbetare

Planerar ni en organisationsförändring, byter ni strategi eller vill ni enas om en gemensam värdegrund som förenar och stärker er? Oavsett förändring eller ambition så påverkas många medarbetare av dessa beslut. Därför är ledarskapet och förmågan att få med sig alla medarbetare åt samma håll avgörande för om ni ska lyckas nå era mål.

Våra tjänster

 

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vi stödjer er med planeringen, kommunikationen och förankringen. Vi rustar era chefer till medvetna förändringsledare. Vi har en modell för att ta fram en tydlig strategisk plattform, som berör.
Läs mer>>

VÄRDERINGAR

Värderingar berör oss och är en av våra viktigaste drivkrafter. Vi hjälper er att återinföra värderingarna i organisationen bland annat genom strukturerade samtal kring egna värderingar, rådande värderingar och önskade värderingar.
Läs mer>>