Bra samarbete?

"Det finns många underliggande orsaker till att ett samarbete haltar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett riktigt effektivt samarbete."

Grupputveckling som gör skillnad

Vi arbetar med kommunikationen och relationerna i gruppen. Vi flyttar fokus från interna oklarheter till att nå resultat. Vi verkar för öppenhet och ökad självkännedom. Vi skapar tydlighet och samsyn där det saknas. Vi stödjer dig som leder grupper.

Våra tjänster

 
UTVECKLING LEDNINGSGRUPPER

Vi ökar samsynen kring riktning, strategier och ledningens uppdrag. Vi fokuserar på roller, relationer och öppenhet i kommunikationen. Ledaransvaret är också i fokus. Läs mer>>

EFFEKTIVARE TEAM

Vi arbetar med delaktighet och ökat ansvarstagande. Vi fokuserar på självkänsla, öppenhet och ledarskap. Vi pratar om det som många undviker i grupper. Läs mer>>

KONFLIKTLÖSNING

Vi öppnar upp för möjligheten att möta varandra på ett nytt sätt där kommunikationen präglas av öppenhet och ärlighet. Vi ger plats åt nya förhållningssätt. Läs mer>>

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER

Vi utvecklar goda samarbeten mellan avdelningar som är beroende av varandra för att uppnå gemensamma mål.
Läs mer>>