Convoi

VÅR VISION

Att skapa ett centrum för mänsklig och organisatorisk utveckling

VÅR AFFÄRSIDÉ

Skapa affärsmässig framgång för våra kunder genom att bidra till ett ledarskap som hanterar det ”mänskliga” i organisationer och i grupper.

Med vår terapeutiska kunskap, och våra 20 år från ledande befattningar i näringslivet, förenas affärsmässiga och mänskliga mål.