Vikten av att mötas

"Avstånd och osämja mellan grupper i samma företag kan ligga som ett hinder för den gemensamma utvecklingen. Vi skapar förutsättningar för bra möten."

Vi utvecklar goda samarbeten mellan avdelningar som är beroende av varandra för att uppnå gemensamma mål. Vi arbetar med ett intressebaserat förhållningssätt som skapar utrymme för kreativa lösningar och samförstånd. Vår metod bygger på sex steg som leder till goda långsiktiga samarbeten över gränser.

 

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • En gemensam bild av vilka roller vi har, över problemet, över vår riktning och vår väg framåt
  • Ett intressebaserat förhållningssätt till parternas behov
  • En reservplan
  • En struktur kring att arbeta med kreativa lösningar
  • Ett upplägg för tydliga åtaganden och överenskommelser