Konflikthantering?

"Alla sätt är inte effektiva. Vi stödjer er med konfliktlösning och är med er i gruppen eller som tredje part vid möten."

Konfliktlösning i en grupp

Vi pratar om det som individerna i gruppen upplever. Vi  lägger stort fokus på att skapa förutsättningar för öppenhet och empatisk, tydlig kommunikation. Vi arbetar med förhållningssätt och ökad självkännedom hos individerna. Vi etablerar gemensamma regler för gruppen och följer dessa genom hela processen. Vi etablerar en feedbackkultur som stärker individerna.

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • Stöd i konfliktlösning
  • Ökad självkännedom (tankar, känslor, beteenden) individuellt/i grupp
  • Vi skapar en feedbackkultur som öppnar upp kommunikationen i gruppen
  • Ett förbättrat arbetsklimat i gruppen
  • Ett gemensamt förhållningssätt till varandra