Teamwork?

"Riktigt bra samarbete blir verklighet när individerna i gruppen arbetar med självkännedom, öppen kommunikation och ansvar. Vi stödjer detta arbete."

Utveckling av arbetsgrupper

Ett effektivt team präglas av samsyn, samarbete, arbetsglädje och öppenhet. Medlemmarna känner sig fria att ta upp även svåra frågeställningar och dialogen kring sakfrågorna utvecklas ständigt. När gruppen inte fungerar optimalt arbetar vi med det som ligger i vägen för ett gott samarbete. Ofta handlar dessa hinder om ett otydligt syfte och uppdrag, otydliga roller i gruppen, dålig kommunikation eller rädslor för att inte vara betydelsefull, kompetent eller omtyckt av övriga gruppmedlemmar.

 

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • Vi skapar samsyn kring gruppens uppdrag, gruppens syfte och arbetar med upplägget för gruppens möten
  • Vi arbetar med att skapa en feedbackkultur som öppnar upp kommunikation och problemslöning i gruppen
  • Vi skapar delaktighet och ett ökat ansvarstagande
  • Ökad effektivitet och arbetsglädje
  • Ett tryggt och öppet arbetsklimat
  • Resultatfokus