Åt samma håll?

"Ibland saknas samsyn kring långsiktig riktning, gruppens syfte och uppdrag. Det är en av flera frågor vi arbetar med."

En effektiv ledningsgrupp lägger grunden för effektiviteten i resten av verksamheten. Därför är det oerhört viktigt att ledningsgruppsarbetet ständigt utvecklas. Öppenhet i kommunikationen, relationer och förhållningssätt är några frågor som öppnar upp för ökad effektivitet och dynamik i gruppen. Andra frågor rör samsynen kring företagets riktning och gruppens uppdrag.

 

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • Vi jobbar med riktningen och samsynen kring er vision, era mål och strategier
  • Vi hjälper er att nå samsyn kring ledningens uppdrag
  • Vi går igenom och utvecklar upplägget för era ledningsmöten
  • Vi arbetar med att skapa en feedbackkultur som öppnar upp kommunikation och problemlösningen i gruppen
  • Bra förutsättningar för ökad effektivitet och arbetsglädje
  • Ett tryggt och öppet arbetsklimat
  • Resultatfokus