Leva värderingarna?!

"Lever ni efter företagets värderingar? Är ledarna goda föredömen? Genomsyrar värderingarna er verksamhet?"

En gemensam värdegrund i en organisation handlar om vilka värderingar, attityder, normer och regler som styr företaget. Framgångsrika företag har väl genomarbetade värderingar som är centrala, uttalade och levande i verksamheten. Detta skapar en stark, gemensam och tydlig riktning.

 

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • Hjälp att arbeta fram värderingar
  • Hjälp att arbeta med existerande värderingar, där dessa av någon anledning inte lever i organisationen eller där organisationen lever efter outtalade värderingar skapade hos medarbetarna
  • Hjälp med att hålla värderingarna vid liv, att vara genuina i ert arbete med värderingarna och att få medarbetarna att agera i linje med värderingarna