Förändringsvilja?

"Motstånd för en förändring kan ta sig många uttryck. Vi rustar era ledare att möta medarbetare och skapa verklig delaktighet i processen."

Det är en konst att få med sig alla medarbetare åt samma håll. Vi stödjer er med planeringen, kommunikationen och förankringen. Vi rustar era chefer till medvetna förändringsledare. Vi arbetar med den mänskliga aspekten i förändringen för att skapa verklig förändring. Strukturerade samtal är vårt viktigaste verktyg för att skapa delaktighet. Det är både lönsamt och gör skillnad på riktigt. Vi vet!

Det här får ni i samarbete med Convoi

  • Garanterat effektivare process där medarbetarna är med på förändringsresan
  • Snabbhet i att nå synergier och uppsatt mål, du/ni gör rätt från början
  • Stor respekt för individen, oavsett vilka planer som finns
  • Tydlig kommunikation som engagerar och svarar på ”verkliga” frågor
  • En strategisk plattform som talar direkt till medarbetarna
  • Ni får tillgång till processer, metoder, kommunikationsplaner och checklistor som är väl beprövade
  • Chefer som axlar sin ledarroll för att leda förändringen framgångsrikt