Ensamt?

"Det är ofta ensamt och rätt tufft att leda verksamheter och medarbetare utan att kunna diskutera vissa frågor. Vi finns som externt bollplank för dig som är ledare."

Det kan vara ensamt i ledarskapet och ibland finns ett behov av att kunna diskutera känsliga frågor med någon extern person. Det kan röra allt från hur du ska arbeta med dina medarbetare till hur du på bästa sätt får med dig alla mot samma mål. Du kanske har en grupp som inte fungerar optimalt eller pågående konflikter som alla kringgår.

Vi har lång egen erfarenhet av att vara ledare och vi har en gedigen utbildning i beteendevetenskap. Tillsammans hittar vi svar och riktning för dina frågeställningar.

Det här får du i samarbete med Convoi

  • Vi hjälper dig att stärka dig i din ledarroll och i dina frågeställningar
  • Nulägesanalys och plan framåt
  • Någon att diskutera känsliga frågor med
  • Egen utveckling med ökad självkännedom