Balans och mening?

"Behöver du tid för reflektion kring din tillvaro, dina relationer, dina utvecklingsmöjligheter? Vi möter dig som vill skapa balans och mening."

Ibland behöver vi stanna upp och ställa oss frågan ”Lever jag det liv jag vill leva? ”Är jag den jag vill vara?” Svaret berör ofta privatlivet, jobbet och alla dina relationer.

Vi hjälper dig att hitta dina svar på vad du vill och vad som skapar balans och mening för dig. Vi arbetar med din potential och din längtan. När vi träffas utgår vi från ditt nuläge och dina upplevelser. Tillsammans tar vi oss vidare mot ditt syfte och dina mål.

Det här får du i samarbete med Convoi

  • Ökad självkännedom
  • Ett klart definierat syfte och tydliga mål
  • Stöd att hitta din potential
  • En medvetenhet om hur dina mönster tjänar dig och begränsar dig
  • Tid för egen utveckling och reflektion