Går det för fort?

"När droppen urholkat bägaren kan det kännas så här. Motsatsen är en känsla av likgiltighet där inget känns viktigt. Var är du i din karriär?"

Vi hjälper dig att hitta dina svar på vad det är du vill, vad du brinner för eller hur du ska nå de mål du har. Vi finns som stöd när du vill stanna upp och reflektera över hur du vill utvecklas i din yrkesroll.

Ibland kan tillvaron kännas som en tidsmaskin där du bara springer och springer utan att komma vidare. Arbetsbördan kan vara så stor att det är svårt att prioritera och att få sakerna ur händerna. Du kanske har en känsla av att du stannat upp i din utveckling utan att veta vad du egentligen vill framöver.

 

Det här får du i samarbete med Convoi

  • Ökad självkännedom
  • Tydliga mål och hjälp med att hitta den rätta vägen för att nå dina mål
  • Stöd att hitta prioriteringar som känns meningsfulla
  • Tid för egen utveckling i din yrkesroll